poniedziałek, 25 czerwca 2018

Voxel S.A.

Seria: G
ISIN: PLVOXEL00071
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji są m.in. oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz zastaw rejestrowy do kwoty 15 mln zł na akcjach Alteris SA.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,08 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia wykupu, ale łącznie nie więcej niż 0,5 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • stosunek łącznej wartości zobowiązań oprocentowanych do EBITDA emitenta będzie wyższy niż 2,5x.

Emitent: Voxel S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VOX0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-25
 • 2017-01-25
 • 2017-07-25
 • 2018-01-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-14
 • 2017-07-14
 • 2018-01-16
 • 2018-07-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-25
 • 2017-07-25
 • 2018-01-25
 • 2018-07-25

Dzień wykupu

 • 2018-07-25

Emisje