wtorek, 20 kwietnia 2021

Voxel S.A.

Seria: J
ISIN: PLVOXEL00097
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za IV i V okres odsetkowy, tj. 5 lipca 2020 roku i 5 stycznia 2021 roku.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 3,0x,
 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. jednostkowego zysku netto.

Emitent: Voxel S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VOX0721
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-07-05
 • 2019-01-05
 • 2019-07-05
 • 2020-01-05
 • 2020-07-05
 • 2021-01-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-12-28
 • 2019-06-27
 • 2019-12-27
 • 2020-06-26
 • 2020-12-28
 • 2021-06-24

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-01-05
 • 2019-07-05
 • 2020-01-05
 • 2020-07-05
 • 2021-01-05
 • 2021-07-04

Dzień wykupu

 • 2021-07-04

Emisje