sobota, 21 kwietnia 2018

Vantage Development S.A.

Seria: N
ISIN: PLVTGDL00127
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 22 lipca 2017 r.

Na skutek wcześniejszego wykupu przez emitenta części obligacji w grudniu 2017 r. wartość papierów w obrocie zmniejszyła się z pierwotnych 10,5 mln zł do 9,113 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowane kapitały własne/suma skonsolidowanych pasywów emitenta wyniesie mniej niż 0,4x, przy czym zgromadzenie obligatariuszy na wniosek emitenta będzie mogło ustalić niższy procentowy limit,
 • walne zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2016, 2017 i 2018 odpowiednio w wysokości wyższej niż 10 proc. wartości średniej arytmetycznej kapitalizacji rynkowej obejmującej rok poprzedzający wypłatę dywidendy lub wyższej niż 10 mln PLN (za rok 2016) lub 15 mln PLN (za lata 2017 i 2018), przy czym zgromadzenie obligatariuszy może na wniosek emitenta ustalić wyższy limit.

Emitent: Vantage Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VTG0120
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 9 113 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.32%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-22
 • 2016-10-22
 • 2017-01-22
 • 2017-04-22
 • 2017-07-22
 • 2017-10-22
 • 2018-01-22
 • 2018-04-22
 • 2018-07-22
 • 2018-10-22
 • 2019-01-22
 • 2019-04-22
 • 2019-07-22
 • 2019-10-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-10-14
 • 2017-01-13
 • 2017-04-14
 • 2017-07-14
 • 2017-10-13
 • 2018-01-12
 • 2018-04-13
 • 2018-07-13
 • 2018-10-12
 • 2019-01-14
 • 2019-04-12
 • 2019-07-12
 • 2019-10-14
 • 2020-01-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-10-22
 • 2017-01-22
 • 2017-04-22
 • 2017-07-22
 • 2017-10-22
 • 2018-01-22
 • 2018-04-22
 • 2018-07-22
 • 2018-10-22
 • 2019-01-22
 • 2019-04-22
 • 2019-07-22
 • 2019-10-22
 • 2020-01-22

Dzień wykupu

 • 2020-01-22

Emisje