sobota, 21 kwietnia 2018

Vantage Development S.A.

Seria: I
ISIN: PLVTGDL00077
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna do kwoty 15 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec drugiego okresu odsetkowego.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik liczony jako stosunek skonsolidowanych kapitałów własnych do sumy pasywów emitenta spadnie poniżej 0,4x,
 • wskaźnik liczony jako stosunek zadłużenia finansowego netto do skonsolidowanych kapitałów własnych wzrośnie powyżej 1,0x,
 • WZA emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości:
  • wyższej niż 5 proc. średniej arytmetycznej kapitalizacji rynkowej emitenta obejmującej rok poprzedzający wypłatę dywidendy,
  • wyższej ni 10 mln zł.

Emitent: Vantage Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VTG0518
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-18
 • 2015-11-18
 • 2016-05-18
 • 2016-11-18
 • 2017-05-18
 • 2017-11-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-09
 • 2016-05-10
 • 2016-11-09
 • 2017-05-10
 • 2017-11-10
 • 2018-05-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-11-18
 • 2016-05-18
 • 2016-11-18
 • 2017-05-18
 • 2017-11-18
 • 2018-05-14

Dzień wykupu

 • 2018-05-14

Emisje