poniedziałek, 15 kwietnia 2024

VTG0518

Emitent: Vantage Development S.A.
Seria: I
ISIN: PLVTGDL00077
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna do kwoty 15 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec drugiego okresu odsetkowego.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik liczony jako stosunek skonsolidowanych kapitałów własnych do sumy pasywów emitenta spadnie poniżej 0,4x,
 • wskaźnik liczony jako stosunek zadłużenia finansowego netto do skonsolidowanych kapitałów własnych wzrośnie powyżej 1,0x,
 • WZA emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości:
  • wyższej niż 5 proc. średniej arytmetycznej kapitalizacji rynkowej emitenta obejmującej rok poprzedzający wypłatę dywidendy,
  • wyższej ni 10 mln zł.

Obligacje VTG0518 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-18
 • 2015-11-18
 • 2016-05-18
 • 2016-11-18
 • 2017-05-18
 • 2017-11-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-09
 • 2016-05-10
 • 2016-11-09
 • 2017-05-10
 • 2017-11-10
 • 2018-05-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-11-18
 • 2016-05-18
 • 2016-11-18
 • 2017-05-18
 • 2017-11-18
 • 2018-05-14

Dzień wykupu

 • 2018-05-14