czwartek, 21 czerwca 2018

Vantage Development S.A.

Seria: K
ISIN: PLVTGDL00085
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupowanych obligacji w przypadku wykupu w IV okresie odsetkowym,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupowanych obligacji w przypadku wykupu w V-VIII okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupowanych obligacji w przypadku wykupu w IX-XII okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupowanych obligacji w przypadku wykupu w XIII-XV okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • zadłużenie finansowe grupy przekroczy 1,0x,
 • emitent wyemituje obligacje z dniem wykupu przypadającym przed dniem wykupu obligacji serii K,
 • emitent wykupi lub podejmie decyzję o wykupie jakichkolwiek wyemitowanych obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii K,
 • wartości wskaźnika wyrażonego w procentach oznaczonego jako stosunek skonsolidowanych kapitałów własnych do sumy pasywów emitenta będzie niższa niż 0,4x,
 • jeżeli walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy odpowiednio w wysokości wyższej niż 5 proc. wartości średniej arytmetycznej kapitalizacji rynkowej obejmującej rok poprzedzający wypłatę dywidendy lub wyższej niż 10 mln zł dla każdego roku kalendarzowego.

Emitent: Vantage Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VTG0919
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-09-10
 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-10
 • 2016-12-10
 • 2017-03-10
 • 2017-06-10
 • 2017-09-10
 • 2017-12-10
 • 2018-03-10
 • 2018-06-10
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10
 • 2019-03-10
 • 2019-06-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-02
 • 2016-03-02
 • 2016-06-02
 • 2016-09-02
 • 2016-12-02
 • 2017-03-02
 • 2017-06-02
 • 2017-09-01
 • 2017-12-01
 • 2018-03-02
 • 2018-06-01
 • 2018-08-31
 • 2018-11-30
 • 2019-03-01
 • 2019-05-31
 • 2019-09-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-10
 • 2016-03-10
 • 2016-06-10
 • 2016-09-10
 • 2016-12-10
 • 2017-03-10
 • 2017-06-10
 • 2017-09-10
 • 2017-12-10
 • 2018-03-10
 • 2018-06-10
 • 2018-09-10
 • 2018-12-10
 • 2019-03-10
 • 2019-06-10
 • 2019-09-10

Dzień wykupu

 • 2019-09-10

Emisje