środa, 20 czerwca 2018

Vantage Development S.A.

Seria: M
ISIN: PLVTGDL00101
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


W ramach emisji prywatnej zapisy zredukowano o 11,8 proc. Złożyło je 43 inwestorów.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach od daty emisji.

Na skutek wcześniejszego wykupu przez emitenta części obligacji w grudniu 2017 r. wartość papierów w obrocie zmniejszyła się z pierwotnych 10 mln zł do 9,206 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 0,6x (chyba, że limit zmieni zgromadzenie obligatariuszy)
 • gdy dług netto przekroczy wielkość kapitału własnego (ZO może zmienić limit)
 • zadłużenie finansowe grupy przekroczy 150 mln zł (po odjęciu zadłużenia zaciągniętego na realizację projektów deweloperskich),
 • wypłata dywidendy przekroczy 10 mln zł.

Emitent: Vantage Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VTT0919
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 9 206 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.95%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-02-25
 • 2016-08-23
 • 2017-02-23
 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-12
 • 2017-02-15
 • 2017-08-14
 • 2018-02-15
 • 2018-08-14
 • 2019-02-15
 • 2019-09-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-23
 • 2017-02-23
 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-23
 • 2019-09-22

Dzień wykupu

 • 2019-09-22

Emisje