środa, 29 marca 2017

Vantage Development S.A.

Seria M.

W ramach emisji prywatnej zapisy zredukowano o 11,8 proc. Złożyło je 43 inwestorów.

Emitent ma opcję call na całość lub część emisji ważną po roku od daty emisji.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu obligacji, jeśli wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 60 proc. (chyba, że limit zmieni zgromadzenie obligatariuszy) lub gdy dług netto przekroczy wielkość kapitału własnego (ZO może zmienić limit). W obu wypadkach chodzi o dane na koniec każdego kwartału. Zadłużenie finansowe grupy nie może przekroczyć 150 mln zł (po odjęciu zadłużenia zaciągniętego na realizację projektów deweloperskich), a wypłata dywidendy nie może przekroczyć 10 mln zł - także pod rygorem wcześniejszego wykupu obligacji.

Emitent: Vantage Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: VTT0919
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.95%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.76%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-02-25
 • 2016-08-23
 • 2017-02-23
 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-12
 • 2017-02-15
 • 2017-08-14
 • 2018-02-15
 • 2018-08-14
 • 2019-02-15
 • 2019-09-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-23
 • 2017-02-23
 • 2017-08-23
 • 2018-02-23
 • 2018-08-23
 • 2019-02-23
 • 2019-09-22

Dzień wykupu

 • 2019-09-22

Emisje