czwartek, 17 stycznia 2019

Gmina Miasta Wałbrzych

Seria B12.

Obligacje podlegają amortyzacji. Każda obligacja o wartości nominalnej 1.000 zł zostanie wykupiona zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 200 zł w dniu 22 października 2025 r,

 • 400 zł w dniu 22 października 2026 r,

 • 400 zł w dniu 22 października 2027 r.

Emitent: Gmina Miasta Wałbrzych
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WAL1027
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 27 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.99%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-10-22
 • 2013-04-22
 • 2013-10-22
 • 2014-04-22
 • 2014-10-22
 • 2015-04-22
 • 2015-10-22
 • 2016-04-22
 • 2016-10-22
 • 2017-04-22
 • 2017-10-22
 • 2018-04-22
 • 2018-10-22
 • 2019-04-22
 • 2019-10-22
 • 2020-04-22
 • 2020-10-22
 • 2021-04-22
 • 2021-10-22
 • 2022-04-22
 • 2022-10-22
 • 2023-04-22
 • 2023-10-22
 • 2024-04-22
 • 2024-10-22
 • 2025-04-22
 • 2025-10-22
 • 2026-04-22
 • 2026-10-22
 • 2027-04-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-04-12
 • 2013-10-14
 • 2014-04-11
 • 2014-10-14
 • 2015-04-14
 • 2015-10-14
 • 2016-04-14
 • 2016-10-14
 • 2017-04-14
 • 2017-10-13
 • 2018-04-13
 • 2018-10-12
 • 2019-04-12
 • 2019-10-14
 • 2020-04-14
 • 2020-10-14
 • 2021-04-14
 • 2021-10-14
 • 2022-04-14
 • 2022-10-14
 • 2023-04-14
 • 2023-10-13
 • 2024-04-12
 • 2024-10-14
 • 2025-04-14
 • 2025-10-14
 • 2026-04-14
 • 2026-10-14
 • 2027-04-14
 • 2027-10-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-04-22
 • 2013-10-22
 • 2014-04-22
 • 2014-10-22
 • 2015-04-22
 • 2015-10-22
 • 2016-04-22
 • 2016-10-22
 • 2017-04-22
 • 2017-10-22
 • 2018-04-22
 • 2018-10-22
 • 2019-04-22
 • 2019-10-22
 • 2020-04-22
 • 2020-10-22
 • 2021-04-22
 • 2021-10-22
 • 2022-04-22
 • 2022-10-22
 • 2023-04-22
 • 2023-10-22
 • 2024-04-22
 • 2024-10-22
 • 2025-04-22
 • 2025-10-22
 • 2026-04-22
 • 2026-10-22
 • 2027-04-22
 • 2027-10-22

Dzień wykupu

 • 2027-10-22

Emisje