poniedziałek, 15 kwietnia 2024

WBE1117

Emitent: WB Electronics S.A.
Seria: 1/2014
ISIN: PLWBELE00019
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 80 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.7%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym do kwoty 120 mln zł na 918898 akcjach Radmor SA.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji na koniec III, IV lub V okresu odsetkowego. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości odpowiednio 1,5 proc., 1 proc. i 0,5 proc. wartości nominalnej.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA przekroczy 3,5x.

Obligacje WBE1117 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-14
 • 2015-05-14
 • 2015-11-14
 • 2016-05-14
 • 2016-11-14
 • 2017-05-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-05-06
 • 2015-11-05
 • 2016-05-06
 • 2016-11-03
 • 2017-05-05
 • 2017-11-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-05-14
 • 2015-11-14
 • 2016-05-14
 • 2016-11-14
 • 2017-05-14
 • 2017-11-14

Dzień wykupu

 • 2017-11-14