poniedziałek, 25 czerwca 2018

WB Electronics S.A.

Seria: 1/2014
ISIN: PLWBELE00019
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym do kwoty 120 mln zł na 918898 akcjach Radmor SA.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji na koniec III, IV lub V okresu odsetkowego. W takim przypadku wypłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości odpowiednio 1,5 proc., 1 proc. i 0,5 proc. wartości nominalnej.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA przekroczy 3,5x.

Emitent: WB Electronics S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WBE1117
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 80 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-14
 • 2015-05-14
 • 2015-11-14
 • 2016-05-14
 • 2016-11-14
 • 2017-05-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-05-06
 • 2015-11-05
 • 2016-05-06
 • 2016-11-03
 • 2017-05-05
 • 2017-11-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-05-14
 • 2015-11-14
 • 2016-05-14
 • 2016-11-14
 • 2017-05-14
 • 2017-11-14

Dzień wykupu

 • 2017-11-14

Emisje