wtorek, 19 czerwca 2018

Gmina Miasta Włocławek

Seria C11.

Każda obligacja o wartości nominalnej 1000 zł zostanie wykupiona zgodnie z harmonogramem:

 • 200 zł w grudniu 2022 r.,
 • 200 zł w grudniu 2023 r.,
 • 200 zł w grudniu 2024 r.,
 • 400 zł w grudniu 2025 r.
Emitent: Gmina Miasta Włocławek
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WCL1225
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.85%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.66%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-12-20
 • 2013-06-20
 • 2013-12-20
 • 2014-06-20
 • 2014-12-20
 • 2015-06-20
 • 2015-12-20
 • 2016-06-20
 • 2016-12-20
 • 2017-06-20
 • 2017-12-20
 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20
 • 2020-12-20
 • 2021-06-20
 • 2021-12-20
 • 2022-06-20
 • 2022-12-20
 • 2023-06-20
 • 2023-12-20
 • 2024-06-20
 • 2024-12-20
 • 2025-06-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-12-13
 • 2013-06-13
 • 2013-12-13
 • 2014-06-12
 • 2014-12-15
 • 2015-06-15
 • 2015-12-14
 • 2016-06-13
 • 2016-12-13
 • 2017-06-12
 • 2017-12-13
 • 2018-06-13
 • 2018-12-13
 • 2019-06-13
 • 2019-12-13
 • 2020-06-15
 • 2020-12-14
 • 2021-06-14
 • 2021-12-13
 • 2022-06-10
 • 2022-12-13
 • 2023-06-13
 • 2023-12-13
 • 2024-06-13
 • 2024-12-13
 • 2025-06-12
 • 2025-12-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-12-20
 • 2013-06-20
 • 2013-12-20
 • 2014-06-20
 • 2014-12-20
 • 2015-06-20
 • 2015-12-20
 • 2016-06-20
 • 2016-12-20
 • 2017-06-20
 • 2017-12-20
 • 2018-06-20
 • 2018-12-20
 • 2019-06-20
 • 2019-12-20
 • 2020-06-20
 • 2020-12-20
 • 2021-06-20
 • 2021-12-20
 • 2022-06-20
 • 2022-12-20
 • 2023-06-20
 • 2023-12-20
 • 2024-06-20
 • 2024-12-20
 • 2025-06-20
 • 2025-12-20

Dzień wykupu

 • 2025-12-20

Emisje