czwartek, 13 czerwca 2024

WSD0225

Emitent: White Stone Development Sp. z o.o.
Seria: G, H
ISIN: PLO217900045
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 22 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.45%
Oprocentowanie bieżące: 11.31%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: white-stone-development-serie-f-g.pdf
white-stone-development-serie-h.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,37x, to podstawowa marża odsetkowa (5,45 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka do kwoty odpowiadającej 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. w I, II oraz III okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w IV oraz V okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w VI okresie odsetkowym.

Obligatariusze moga żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,42x,

Obligacje WSD0225 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-08-20
 • 2021-11-20
 • 2022-02-20
 • 2022-05-20
 • 2022-08-20
 • 2022-11-20
 • 2023-02-20
 • 2023-05-20
 • 2023-08-20
 • 2023-11-20
 • 2024-02-20
 • 2024-05-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-11-15
 • 2022-02-14
 • 2022-05-13
 • 2022-08-12
 • 2022-11-14
 • 2023-02-13
 • 2023-05-15
 • 2023-08-11
 • 2023-11-13
 • 2024-02-13
 • 2024-05-13
 • 2024-06-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-11-20
 • 2022-02-20
 • 2022-05-20
 • 2022-08-20
 • 2022-11-20
 • 2023-02-20
 • 2023-05-20
 • 2023-08-20
 • 2023-11-20
 • 2024-02-20
 • 2024-05-20
 • 2024-06-21

Dzień wykupu

 • 2024-06-21