czwartek, 20 stycznia 2022

WSD0724

Emitent: White Stone Development Sp. z o.o.
Seria: F
ISIN: PLO217900037
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 18 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.2%
Oprocentowanie bieżące: 7.71%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: white-stone-development-serie-f-g.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,37x, to podstawowa marża odsetkowa (5,2 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka do kwoty odpowiadającej 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. w I, II oraz III okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w IV oraz V okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w VI okresie odsetkowym.

Obligatariusze moga żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,42x,

Obligacje WSD0724 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-07-01
 • 2021-10-01
 • 2022-01-01
 • 2022-04-01
 • 2022-07-01
 • 2022-10-01
 • 2023-01-01
 • 2023-04-01
 • 2023-07-01
 • 2023-10-01
 • 2024-01-01
 • 2024-04-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-09-24
 • 2021-12-27
 • 2022-03-22
 • 2022-06-24
 • 2022-09-26
 • 2022-12-23
 • 2023-03-27
 • 2023-06-26
 • 2023-09-25
 • 2023-12-21
 • 2024-03-25
 • 2024-06-24

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-10-01
 • 2022-01-01
 • 2022-04-01
 • 2022-07-01
 • 2022-10-01
 • 2023-01-01
 • 2023-04-01
 • 2023-07-01
 • 2023-10-01
 • 2024-01-01
 • 2024-04-01
 • 2024-07-01

Dzień wykupu

 • 2024-07-01