niedziela, 26 września 2021

White Stone Development Sp. z o.o.

Seria: D
ISIN: PLO217900011
Rynek: GPW ASO


Jeżeli wskaźnik zadłużenia będzie wyższy niż 0,37x, to oprocentowanie zostanie zwiększone o 0,5 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna do kwoty 37,5 mln zł oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w Szczecinie.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. jeśli do wykupu dojdzie w I, II lub III okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. jeśli do wykupu dojdzie w IV lub V okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. jeśli do wykupu dojdzie w VI okresie odsetkowym.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 0,42x.

 

Emitent: White Stone Development Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WSD0823
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.00%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-08-24
 • 2020-11-21
 • 2021-02-21
 • 2021-05-21
 • 2021-08-21
 • 2021-11-21
 • 2022-02-21
 • 2022-05-21
 • 2022-08-21
 • 2022-11-21
 • 2023-02-21
 • 2023-05-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-11-16
 • 2021-02-15
 • 2021-05-14
 • 2021-08-16
 • 2021-11-15
 • 2022-02-14
 • 2022-05-16
 • 2022-08-12
 • 2022-11-14
 • 2023-02-14
 • 2023-05-15
 • 2023-08-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-11-21
 • 2021-02-21
 • 2021-05-21
 • 2021-08-21
 • 2021-11-21
 • 2022-02-21
 • 2022-05-21
 • 2022-08-21
 • 2022-11-21
 • 2023-02-21
 • 2023-05-21
 • 2023-08-21

Dzień wykupu

 • 2023-08-21