czwartek, 21 czerwca 2018

Work Service S.A.

Seria: U
ISIN: PLWRKSR00084
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem emisji jest weksel własny in blanco (maksymana kwota wypełnienia to 120 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji) oraz oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji z tytułu wierzytelności wynikających z tego weksla, a także szeregiem zastawów rejestrowych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 225 mln zł na akcjach emitenta oraz IT Kontakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe netto do EBITDA) w okresie do końca czerwca 2018 roku przekroczy 3,0x lub na 31 grudnia 2018 roku będzie wyższy niż 2,75x.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,75 proc. wartości nominalnej obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • podmioty inne niż Paul Andrew Christodoulou, Panagiotis Sofianos, Tomasz Hanczarek lub Tomasz Misiak (lub podmiot kontrolowany przez którąkolwiek z tych osób) będzie posiadać mniej niż 50 proc. plus 1 głos na WZA emitenta,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,5x (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
 • wskaźnik zadłużenia w okresie do 30 czerwca 2018 roku przekroczy 3,5x lub na 31 grudnia 2018 roku będzie wyższy niż 3,25x (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy).

Emitent: Work Service S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WSE1018
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 80 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-03
 • 2017-04-03
 • 2017-10-03
 • 2018-04-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-03-24
 • 2017-09-25
 • 2018-03-23
 • 2018-09-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-04-03
 • 2017-10-03
 • 2018-04-03
 • 2018-10-03

Dzień wykupu

 • 2018-10-03

Emisje