czwartek, 30 marca 2017

Work Service S.A.

Seria: U
ISIN: PLWRKSR00084
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem emisji jest weksel własny in blanco (maksymana kwota wypełnienia to 120 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji) oraz oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji z tytułu wierzytelności wynikających z tego weksla, a także szeregiem zastawów rejestrowych z najwyższą sumą zabezpieczenia wynoszącą 225 mln zł na akcjach emitenta oraz IT Kontakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe netto do EBITDA) w okresie do końca czerwca 2018 roku przekroczy 3,0x lub na 31 grudnia 2018 roku będzie wyższy niż 2,75x.

Warunki emisji nie przewidują możliwości wcześniejszego wykupu obligacji przez emitenta.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • podmioty inne niż Paul Andrew Christodoulou, Panagiotis Sofianos, Tomasz Hanczarek lub Tomasz Misiak (lub podmiot kontrolowany przez którąkolwiek z tych osób) będzie posiadać mniej niż 50 proc. plus 1 głos na WZA emitenta,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,5x (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy),
 • wskaźnik zadłużenia w okresie do 30 czerwca 2018 roku przekroczy 3,5x lub na 31 grudnia 2018 roku będzie wyższy niż 3,25x (wymagana zgoda zgromadzenia obligatariuszy).

Emitent: Work Service S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WSE1018
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 80 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.29%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-03
 • 2017-04-03
 • 2017-10-03
 • 2018-04-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-03-24
 • 2017-09-25
 • 2018-03-23
 • 2018-09-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-04-03
 • 2017-10-03
 • 2018-04-03
 • 2018-10-03

Dzień wykupu

 • 2018-10-03

Emisje