środa, 20 czerwca 2018

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Seria: 0119
ISIN: PLWRMFB00040
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po roku od dnia przydziału. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wcześniejszego wykupu dojdzie po upływie dwóch lat od dnia przydziału, premia wyniesie 0,25 proc.


Emitent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WXF0119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 9 700 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-01-26
 • 2016-07-25
 • 2017-01-25
 • 2017-07-25
 • 2018-01-25
 • 2018-07-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-07-15
 • 2017-01-17
 • 2017-07-17
 • 2018-01-17
 • 2018-07-17
 • 2019-01-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-07-25
 • 2017-01-25
 • 2017-07-25
 • 2018-01-25
 • 2018-07-25
 • 2019-01-25

Dzień wykupu

 • 2019-01-25

Emisje