środa, 20 czerwca 2018

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Seria: F
ISIN: PLWRMFB00024
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • akcje emitenta zostaną wykluczone z obrotu na rynku regulowanym,
 • emitent wypłaci dywidendę.

Emitent: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WXF0218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 3 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-08-31
 • 2015-02-28
 • 2015-08-31
 • 2016-02-29
 • 2016-08-31
 • 2017-02-28
 • 2017-08-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-08-22
 • 2015-02-20
 • 2015-08-21
 • 2016-02-19
 • 2016-08-23
 • 2017-02-20
 • 2017-08-23
 • 2018-02-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-08-31
 • 2015-03-02
 • 2015-08-31
 • 2016-02-29
 • 2016-08-31
 • 2017-02-28
 • 2017-08-31
 • 2018-02-28

Dzień wykupu

 • 2018-02-28

Emisje