piątek, 04 grudnia 2020

Skarb Państwa

Seria: WZ1122
ISIN: PL0000109377
Rynek: GPW RR, BS RR


Oprocentowanie jest obliczane oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 6M z trzech kolejnych dni roboczych, z czego ostatni z tych dni przypada na dzień ustalenia praw do odsetek za poprzedni okres odsetkowy.


Emitent: Skarb Państwa
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WZ1122
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 29 923 431 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 0%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-05-25
 • 2016-11-25
 • 2017-05-25
 • 2017-11-25
 • 2018-05-25
 • 2018-11-25
 • 2019-05-25
 • 2019-11-25
 • 2020-05-25
 • 2020-11-25
 • 2021-05-25
 • 2021-11-25
 • 2022-05-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-11-22
 • 2017-05-22
 • 2017-11-21
 • 2018-05-22
 • 2018-11-20
 • 2019-05-20
 • 2019-11-20
 • 2020-05-20
 • 2020-11-22
 • 2021-05-20
 • 2021-11-22
 • 2022-05-22
 • 2022-11-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-11-25
 • 2017-05-25
 • 2017-11-25
 • 2018-05-25
 • 2018-11-25
 • 2019-05-25
 • 2019-11-25
 • 2020-05-25
 • 2020-11-25
 • 2021-05-25
 • 2021-11-25
 • 2022-05-25
 • 2022-11-25

Dzień wykupu

 • 2022-11-25

Emisje