poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Skarb Państwa

Seria: WZ1131
ISIN: PL0000113213
Rynek: GPW RR, BS RR


Oprocentowanie jest obliczane oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 6M z trzech kolejnych dni roboczych, z czego ostatni z tych dni przypada na dzień ustalenia praw do odsetek za poprzedni okres odsetkowy.


Emitent: Skarb Państwa
Catalyst: TAK
Kod obligacji: WZ1131
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 4 952 483 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 0%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-11-25
 • 2021-05-25
 • 2021-11-25
 • 2022-05-25
 • 2022-11-25
 • 2023-05-25
 • 2023-11-25
 • 2024-05-25
 • 2024-11-25
 • 2025-05-25
 • 2025-11-25
 • 2026-05-25
 • 2026-11-25
 • 2027-05-25
 • 2027-11-25
 • 2028-05-25
 • 2028-11-25
 • 2029-05-25
 • 2029-11-25
 • 2030-05-25
 • 2030-11-25
 • 2031-05-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-05-20
 • 2021-11-22
 • 2022-05-20
 • 2022-11-22
 • 2023-05-22
 • 2023-11-22
 • 2024-05-22
 • 2024-11-20
 • 2025-05-21
 • 2025-11-20
 • 2026-05-20
 • 2026-11-20
 • 2027-05-20
 • 2027-11-22
 • 2028-05-22
 • 2028-11-22
 • 2029-05-22
 • 2029-11-21
 • 2030-05-22
 • 2030-11-20
 • 2031-05-21
 • 2031-11-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-05-25
 • 2021-11-25
 • 2022-05-25
 • 2022-11-25
 • 2023-05-25
 • 2023-11-25
 • 2024-05-25
 • 2024-11-25
 • 2025-05-25
 • 2025-11-25
 • 2026-05-25
 • 2026-11-25
 • 2027-05-25
 • 2027-11-25
 • 2028-05-25
 • 2028-11-25
 • 2029-05-25
 • 2029-11-25
 • 2030-05-25
 • 2030-11-25
 • 2031-05-25
 • 2031-11-25

Dzień wykupu

 • 2031-11-25

Emisje