wtorek, 19 czerwca 2018

XSystem S.A. w upadłości

Seria: F, FA, FB (zasymilowane)
ISIN: PLXSTEM00066
Rynek: GPW ASO

Pod jedną nazwą skróconą notowanych jest 451 obligacji serii F, 283 obligacje serii FA i 440 obligacji serii FB.


OBLIGACJE WYKLUCZONE Z OBROTU.


Emitent może dokonać przedterminowej spłaty obligacji poprzez częściową spłatę wartości nominalnej (obniżenie wartości nominalnej) w terminach 30 czerwca 2018 roku, 30 września 2018 roku i 31 grudnia 2018. W każdym z tych terminów kwota wykupu nie może być wyższa niż 25 proc. emisyjnej wartości nominalnej jednej obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość zobowiązań w postaci kredytów, leasingów, emisji dłużnych papierów wartościowych i udzielenia poręczeń z tytułu tych zobowiązań innym podmiotom przekroczy dwukrotność kapitałów własnych,
 • emitent osiągnie stratę z działalności operacyjnej w wysokości, co najmniej 1 mln zł za okres roczny w opublikowanym, zatwierdzonym, rocznym sprawozdaniu finansowym.
 • emitenta nie udostępnieni obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta.

Emitent: XSystem S.A. w upadłości
Catalyst: TAK
Kod obligacji: XSM0319
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 174 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 10%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-01
 • 2016-12-31
 • 2017-03-31
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-31
 • 2018-03-31
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-22
 • 2017-03-23
 • 2017-06-22
 • 2017-09-22
 • 2017-12-20
 • 2018-03-23
 • 2018-06-22
 • 2018-09-21
 • 2018-12-19
 • 2019-03-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-31
 • 2017-03-31
 • 2017-06-30
 • 2017-09-30
 • 2017-12-31
 • 2018-03-31
 • 2018-06-30
 • 2018-09-30
 • 2018-12-31
 • 2019-03-31

Dzień wykupu

 • 2019-03-31

Emisje