środa, 07 grudnia 2022

Newsroom

12 proc. od niepublicznego dewelopera

Michał Sadrak | 31 października 2022
Spółka, która zabiega u obligatariuszy o zrolowanie pięciu serii długu, proponuje inwestorom nowe dwuletnie obligacji o wartości do 5 mln zł.

Nieco już znane na rynku obligacji Green House Development oferuje 12 proc. w skali roku za dwuletnie papiery dłużne, od których odsetki zamierza płacić co sześć miesięcy. Intencją spółki jest wykup obligacji pod koniec listopada 2024 r., ale warunki emisji pozwalają jej też na przeprowadzenie wcześniejszej spłaty. 

Pozyskane z wartej do 5 mln zł oferty wpływy (4,425 mln zł po potrąceniu kosztów) Green House Development zamierza przeznaczyć na udzielenie pożyczki powiązanej osobowo spółce, która w pierwszej kolejności potrzebuje ich na uzupełnienie wymaganego przez bank wkładu własnego w nadmorskiej inwestycji condohotelowej. Projekt ten bynajmniej nie będzie źródłem spłaty oferowanych obligacji. Według zapowiedzi, niezbędne do wykupu długu środki GHD zamierza bowiem pozyskać z trzech innych inwestycji realizowanych przez pozostałe podmioty powiązane.

Na zabezpieczenie obligacji GHD zamierza wystawić weksel własny wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, a także ustanowić cesję wierzytelności z pożyczki będącej celem emisji. Ponadto, papiery te, na równi z innymi emisjami GHD, do końca 2023 r. mają zostać zabezpieczone hipoteką na dwóch lokalach zlokalizowanych w projekcie Wave Apartments, mieszczącym się w Międzyzdrojach (na razie w ich księdze wieczystej wpisana jest hipoteka na rzecz największego w rejonie zarządzającego inwestycjami private debt).

Wartą do 5 mln zł ofertę obligacji GHD prowadzi Prosper Capital DM, za pośrednictwem którego spółka zamierza docelowo zebrać do 11 mln zł. W aktualnej emisji zapisy przyjmowane są od 5 tys. zł, a czas na ich złożenie inwestorzy mają do 29 listopada. Niemniej, oferujący wraz ze spółką zastrzegają sobie możliwość skrócenia okresu subskrypcji. Aby wyeliminować okres bezodsetkowy (od opłacenia zapisu do przydziału) GHD oferuje natomiast dodatkowe świadczenie, będące ekwiwalentem 12-proc. kuponu w skali roku.

Nowe papiery GHD nie trafią do giełdowego obrotu. 

Green House Development zajmuje się nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, ale nie jest typowym deweloperem. Spółka odpłatnie zarządza realizacją projektów pod marką GHD w powiązanych osobowo podmiotach celowych, ale sama nie jest ich udziałowcem, czy akcjonariuszem. W ubiegłym roku osiągnęła na tej działalności 1,2 mln zł straty netto (1,1 mln zł straty w 2020 r.), kończąc rok z 1,8 mln zł ujemnych kapitałów własnych.

W latach 2020-2021 r. GHD wyemitowało pięć serii obligacji o łącznej wartości 7,47 mln zł i terminach spłaty przypadających od marca do lipca 2023 r. W związku z wydłużeniem harmonogramu inwestycji w Świnoujściu spółka właśnie ubiega się o zrolowanie tego długu do marca 2025 r. W tym celu zwołała na listopad zgromadzenia obligatariuszy wszystkich serii, w zamian proponując wierzycielom między innymi podniesienie kuponów z 6,5-7 proc. do 12 proc. 

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Green House Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst