piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Kolejna emisja Green House Development

msd | 30 grudnia 2022
W jeszcze jednej grudniowej emisji warszawski deweloper uplasował papiery dłużne o wartości 2,58 mln zł.

Trzecia już zamknięta w grudniu emisja przyniosła Green House Development 2,58 mln zł wpływów brutto. I po raz pierwszy nie była adresowana do szerokiego grona odbiorców. Dwie wcześniejsze oferty, który przyniosły spółce w sumie 3,74 mln zł (wobec oczekiwanych 7 mln zł), prowadzone były bowiem na podstawie memorandum.

Warunki najnowszej emisji nie zostały jeszcze upublicznione, ale prawdopodobnie nie odbiegają od tego, co GHD proponowało w dwóch wcześniejszych ofertach dwuletniego długu z 12-proc. kuponem.

Przed spółką prawdopodobnie jeszcze kolejne emisje, ponieważ wiążąca ją z oferującym umowa przewiduje pozyskanie 11 mln zł.

Green House Development zajmuje się nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, ale nie jest typowym deweloperem. Spółka odpłatnie zarządza realizacją projektów pod marką GHD w powiązanych osobowo podmiotach celowych, ale sama nie jest ich udziałowcem, czy akcjonariuszem.

Więcej wiadomości o Green House Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje