wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych: dwa miliardy złotych po raz pierwszy

Bernard Waszczyk | 14 maja 2013
Od początku roku do funduszy obligacji korporacyjnych inwestorzy wpłacili już ponad 2 mld zł. Wiele wskazuje na to, że pod tym względem może to być dla nich rekordowo udany rok.

   Fundusze obligacji korporacyjnych kontynuują dobrą tegoroczną passę. Kwiecień był czwartym kolejnym miesiącem, w którym inwestorzy wpłacili do nich więcej pieniędzy niż z nich wycofali. Dodatnie saldo wpłat i umorzeń, wg szacunków serwisu Analizy Online, wyniosło blisko 293 mln zł. To mniej niż w każdym z poprzednich trzech miesięcy, niemniej łączna wartość wszystkich środków skierowanych do tego typu funduszy w bieżącym roku to już prawie 2,16 mld zł.

   W ubiegłym miesiącu najwięcej aktywów pozyskały Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (57,9 mln zł), Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw (50,2 mln zł) i Millennium Obligacji Korporacyjnych (40 mln zł).

   Największymi tegorocznymi beneficjentami są z kolei fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI, w które zainwestowano przeszło 660 mln zł. W następnej kolejności trzeba wymienić Open Finance TFI (596 mln zł) oraz Aviva Investors Poland TFI i KBC TFI – po 294 mln zł.

   Kolejne obniżki stóp procentowych serwowane przez Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na malejącą atrakcyjność depozytów bankowych i obligacji skarbowych z jednej strony oraz mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko, objawiający się wstrzemięźliwością w kupowaniu akcji mogą sprawić, że dla funduszy obligacji korporacyjnych może to być wyjątkowo udany rok.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze