poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

14,4 mld zł w funduszach obligacji korporacyjnych

ben | 17 listopada 2016
W październiku wartość aktywów netto funduszy polskich papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa wzrosła o 294,8 mln zł, niemal dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej.

W porównaniu z poprzednim miesiącem aktywa netto funduszy obligacji korporacyjnych wzrosły o 2,1 proc., a od początku roku już o 12,2 proc. (1,57 mld zł). 15 na 24 fundusze zaliczane do tej kategorii przez serwis Analizy Online zaliczyły na koniec października wzrost lub nie zmieniły stanu posiadania.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_październik 2016

W pozyskiwaniu nowego kapitału, podobnie jak przez większość miesięcy tego roku, przoduje BZ WBK TFI i jego dwa fundusze Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, które od początku roku powiększyły się odpowiednio o 340,1 mln zł i 644,5 mln zł, a w samym październiku o 90,2 mln zł i 96,4 mln zł.

Spośród 11 funduszy, które w ciągu 10 miesięcy tego roku zanotowały spadek aktywów na pierwszym miejscu znajduje się fundusz UniLokata, który stopniał o 190,9 mln zł. O ile jednak w przypadku tego funduszu oznacza to spadek o 18,1 proc., tak Superfund Płynnościowy, tracąc 127,7 mln zł w tym samym czasie, procentowo stracił najwięcej, bo 49,1 proc.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_październik 2016

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje