czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

18,6 mld zł w funduszach polskich obligacji korporacyjnych

ben | 20 lutego 2018
W styczniu wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze inwestujące w papiery dłużne firm wzrosła o ponad 365 mln zł, czyli o 2 proc.

Większość tej kwoty, dokładnie 276,5 mln zł, trafiła do dwóch funduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI – Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Pierwszy zanotował wzrost o 4,9 proc., a drugi o 3 proc. Znaczący przyrost aktywów zanotował także Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, który powiększył stan posiadania o 91,8 mln zł (2,8 proc.).

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_styczeń 2018

Na 25 funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych, 12 zanotowało w styczniu spadek wartości aktywów netto. Najwięcej straciły UniLokata i UniWIBID Plus, czyli fundusze zarządzane przez Union Investment TFI. Łącznie ich aktywa stopniały o 70,7 mln zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_styczeń 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje