niedziela, 20 czerwca 2021

Newsroom

Aforti zamknęło emisję publiczną

msd | 03 lutego 2014
W emisji o wartości do 5 mln zł spółka pozyskała 2,5 mln zł. Złożono 23 zapisy, co daje średnio 108,7 tys. zł na inwestora.

Za dwuletnie niezabezpieczone papiery serii A Aforti Holding zapłaci 9 proc. w skali roku. Odsetki wypłacane będą kwartalnie. W aktualnych warunkach rynkowych odpowiada to 6,29 pkt proc. marży powyżej stopy WIBOR.

Zapisy przyjmowano od 1 tys. zł, ponieważ obligacje oferowane były w trybie publicznym, ale bez prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prowadzenie tego typu emisji możliwe jest w przypadku ofert na kwotę nie większą niż równowartość 2,5 mln euro.

Koszty emisji podliczono na 69,4 tys. zł, czyli 2,78 proc. pozyskanej kwoty. To informacja, która może dawać pewne nadzieje na pojawianie się tego typu ofert także w przyszłości, ponieważ okazuje się, że publiczna emisja, mimo kosztów promocji (w tym przypadku 20 tys. zł) nie musi być droższa od emisji prywatnej skierowanej dla inwestorów indywidualnych.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje