niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Gmina Barcin debiutuje na Catalyst

msd | 18 marca 2014
Za obligacje, których wykup rozpocznie się już w 2016 r. i potrwa do 2025 r. gmina Barcin płaci 1,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Papierami nie handlowano i nie wystawiono ofert.

Z perspektywy inwestorów Barcin z marżą na poziomie 1,3 pkt proc. wypada nieciekawie, ponieważ pozostali emitenci obligacji komunalnych (poza Warszawą, która płaci stałe odsetki) płacą średnio 1,77 pkt proc. ponad WIBOR.

Wartość wprowadzonej do obrotu emisji to 14 mln zł. Nominał każdej z obligacji ustalono na 1 tys. zł. Gmina będzie spłacać papiery w równych corocznych ratach po 100 zł. Ich wykup rozpocznie się w listopadzie 2016 r. i zakończy w listopadzie 2025 r.

Gmina Barcin jest 20. emitentem obligacji komunalnych na Catalyst. Łączna wartość tego typu papierów w obrocie wynosi 3,12 mld zł.

Więcej wiadomości o Gmina Barcin

Więcej wiadomości kategorii Catalyst