sobota, 09 grudnia 2023

Newsroom

Kolejna spółka z grupy PCC debiutuje na Catalyst

msd | 09 kwietnia 2014
Do obrotu trafiły obligacje PCC Autochem o wartości 3 mln zł. Spółka płaci za nie stałe 6,8 proc., a odsetki wypłacane są kwartalnie.

PCC Autochem, to spółka transportowo-spedycyjna, która specjalizuje się w przewozie płynnej chemii, w tym materiałów niebezpiecznych. Emitent wchodzi w skład międzynarodowej grupy PCC, tej samej, do której wliczają się także notowane na Catalyst PCC Rokita oraz PCC Consumer Products Kosmet.

Emisję niezabezpieczonych obligacji serii A o wartości 3 mln zł przydzielono w marcu tego roku, co przy 35-miesięcznym terminie spłaty oznacza (pierwszy okres odsetkowy ma dwa miesiące), że wykup przypada na luty 2017 r. Spółka zapewniła sobie jednak prawo do wcześniejszej spłaty.

Stały kupon na poziomie 6,8 proc., to tyle, ile płaci za obligacje inna spółka z grupy PCC - Consumer Products Kosmet oraz tyle ile PCC Rokit oferowała w maju ubiegłego roku, ale za czteroletnie obligacje. We wcześniejszych seriach Rokita wypuszczał papiery z odsetkami od 9 do 7,5 proc. W najnowszej publicznej proponuje już 5,5 proc., także stałe.

W ubiegłym roku PCC Autochem wypracowało 1,3 mln zł zysku z działalności operacyjnej przy 40,8 mln zł przychodów. Zysk netto wyniósł niespełna 0,4 mln zł, czego przyczyną były między innymi wysokie koszty finansowe (1 mln zł). Spółka jest bowiem relatywnie mocno zadłużona. Wartość jej zobowiązań i rezerw wynosi 24,9 mln zł przy 27,4 mln zł aktywów, a zadłużenie finansowe podliczono na 17,1 mln zł. Przy zaledwie 2,3 mln zł kapitałów własnych oznacza to relację długu netto do kapitału na poziomie 7,3. Krótkoterminowe zobowiązania PCC Autochem na koniec grudnia wynosiły 13,5 mln zł (9,7 mln zł zadłużenia finansowego), to niemal dwukrotnie więcej od majątku obrotowego. Wskaźnik bieżącej płynności wynosił bowiem 0,53. Prawdopodobnie nie jest to bilans, który „anonimowej” spółce pozwoliłby uplasować emisję, nawet tak małą, w całości. Można przypuszczać, że podobnie jak i w przypadku PCC Consumer Kosmet, inwestorzy patrzą na emitenta w ujęciu całej grupy kapitałowej.

Do południa zawarto trzy transakcje, w których właściciela zmieniły obligacje o wartości nominalnej 7 tys. zł. W ostatniej z nich wyceniono papiery na 100,6 proc., co daje sprzedającemu 13 proc. rentowności brutto w skali roku. Dwie wcześniejsze transakcje zawierano po 100,0 i 100,9 proc.

Więcej wiadomości o PCC Autochem Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst