sobota, 27 maja 2017

Newsroom

Podsumowanie wyników za 1H 2014r.

Adrianna Kocięda, Łukasz Siwek - analitycy DM NWAI S.A. | 10 października 2014
DM NWAI o wynikach CDRL, Ghelmco, Granit-Color, Ferratum, Medort, Raport, HB Reavis, Murapol, Navi, Polbrand i Victoria Dom.

Pełna treść raportu dostępna jest tu.

W niniejszym raporcie podsumowaliśmy wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2014r. opublikowane przez wybranych emitentów obligacji korporacyjnych.

Spółki: Ghelamco, HB Reavis oraz Murapol pokazały spadające r/r przychody. Biorąc pod uwagę realizowane i planowane ukończenia inwestycji spodziewamy się że każda ze spółek odnotuje wzrost przychodów w kolejnych okresach.

Victoria Dom w ujęciu rocznym poprawiła przychody oraz wyniki operacyjne, jednak prawie cała waga rocznych rezultatów oparta będzie o drugie półrocze, kiedy to spółka planuje oddanie osiedla w Warszawie.

Minione półrocze nie było najlepszym dla spółek działających w sektorze wierzytelności. Grupa Raport podobnie jak Navi Group, odnotowała istotny spadek rezultatów na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat w IH 2014 r. w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.

Granit-Color – spółka prowadząca działalność polegającą na hurtowym handlu płytami granitowymi i nagrobkami istotnie poprawiła wyniki oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Grupa Medort, producent i dystrybutor sprzętu medycznego, zaskoczyła rynek wzrostem przychodów o 155 proc. r/r oraz poprawą rentowności, które są efektem poprawy pozycji rynkowej oraz włączenia do Grupy nowych podmiotów.

Polbrand pokazał wyniki za pierwsze półrocze 2014 r., które są blisko dwukrotnie wyższe od zeszłorocznych i w sposób znaczący uprawdopodobniają przedstawioną przez zarząd prognozę rocznych rezultatów.

Grupa Ferratum, specjalizująca się w udzielaniu mikro pożyczek pokazała przyzwoite wyniki za 2 kwartały 2014r. W pierwszym półroczu Grupa rozpoczęła działalność na nowych rynkach – w Rumunii, Litwie, Estonii, Bułgarii oraz w Niemczech

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje