niedziela, 22 października 2017

Newsroom

Podsumowanie wyników za 1H 2014r.

Adrianna Kocięda, Łukasz Siwek - analitycy DM NWAI S.A. | 10 października 2014
DM NWAI o wynikach CDRL, Ghelmco, Granit-Color, Ferratum, Medort, Raport, HB Reavis, Murapol, Navi, Polbrand i Victoria Dom.

Pełna treść raportu dostępna jest tu.

W niniejszym raporcie podsumowaliśmy wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2014r. opublikowane przez wybranych emitentów obligacji korporacyjnych.

Spółki: Ghelamco, HB Reavis oraz Murapol pokazały spadające r/r przychody. Biorąc pod uwagę realizowane i planowane ukończenia inwestycji spodziewamy się że każda ze spółek odnotuje wzrost przychodów w kolejnych okresach.

Victoria Dom w ujęciu rocznym poprawiła przychody oraz wyniki operacyjne, jednak prawie cała waga rocznych rezultatów oparta będzie o drugie półrocze, kiedy to spółka planuje oddanie osiedla w Warszawie.

Minione półrocze nie było najlepszym dla spółek działających w sektorze wierzytelności. Grupa Raport podobnie jak Navi Group, odnotowała istotny spadek rezultatów na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat w IH 2014 r. w porównaniu do tego samego okresu 2013 r.

Granit-Color – spółka prowadząca działalność polegającą na hurtowym handlu płytami granitowymi i nagrobkami istotnie poprawiła wyniki oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Grupa Medort, producent i dystrybutor sprzętu medycznego, zaskoczyła rynek wzrostem przychodów o 155 proc. r/r oraz poprawą rentowności, które są efektem poprawy pozycji rynkowej oraz włączenia do Grupy nowych podmiotów.

Polbrand pokazał wyniki za pierwsze półrocze 2014 r., które są blisko dwukrotnie wyższe od zeszłorocznych i w sposób znaczący uprawdopodobniają przedstawioną przez zarząd prognozę rocznych rezultatów.

Grupa Ferratum, specjalizująca się w udzielaniu mikro pożyczek pokazała przyzwoite wyniki za 2 kwartały 2014r. W pierwszym półroczu Grupa rozpoczęła działalność na nowych rynkach – w Rumunii, Litwie, Estonii, Bułgarii oraz w Niemczech

Więcej wiadomości kategorii Analizy

 • Analiza Echo Investment

  16 października 2017
  Grupa posiada odpowiednią płynność bieżącą, jednocześnie poprzez emisje obligacji pięcioletnich wydłuża terminy zapadalności zobowiązań. Generuje również zyski, które mogłyby pozwolić na spłatę w rozsądnym terminie posiadanych przez Echo zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • Hossa deweloperów dociera do granicy

  13 października 2017
  Liczba rozpoczynanych w Polsce budów przekroczyła właśnie 5 na tysiąc mieszkańców po raz pierwszy od początku transformacji. Przedmiotem obaw nie musi być skala, lecz może je budzić tempo wzrostu.
  czytaj więcej
 • Kim jest inwestor detaliczny na rynku obligacji firm?

  02 października 2014
  Woli bezpieczne papiery, ale część wybiera też bardziej kaloryczne inwestycje. Średnio przeznacza na jedną ok. 130 tys. złotych.
  czytaj więcej
 • Raport DM BPS o emitentach z Catalyst

  26 września 2014
  Analityk DM BPS obniżył oceny inwestycyjne 19 spółkom z Catalyst, a 20 podniósł. Najniższe oceny uzyskały GTC, Blue Tax Group, Polfa i The Farm. Najwyższe MCI i PGE.
  czytaj więcej

Emisje