środa, 25 maja 2022

Newsroom

Fundusze papierów korporacyjnych daleko w tyle za skarbowymi

Bernard Waszczyk, Obligacje.pl | 02 grudnia 2014
Wygląda na to, że rok 2014 – w przeciwieństwie do 2013 – pod względem wysokości stóp zwrotu, zakończy się absolutną dominacją funduszy obligacji skarbowych nad funduszami papierów korpo

Po jedenastu miesiącach 2014 roku średni zysk w grupie polskich funduszy obligacji korporacyjnych wyniósł 3 proc. – wynika z danych prezentowanych przez serwis Analizy Online. Warto jednak zauważyć, że gdyby policzyć średnią bez funduszu Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych, który jest obecnie trakcie likwidacji, to byłoby to 5,1 proc. Cały czas fundusze korporacyjne są daleko w tyle za funduszami obligacji skarbowych, które w tym samym czasie pokazały średnio 7,4 proc. zysku. Zanosi się więc na to, że 2014 roku zakończy się zupełnie inaczej niż rok 2013, w którym to fundusze obligacji korporacyjnych dały zarobić (średnio 3,8 proc.) ponad dwa razy więcej niż fundusze skarbowe (średnio 1,5 proc.).

Najwyższą stopę zwrotu od początku roku notuje Inventum Premium SFIO (17,1 proc.). Trzeba jednak pamiętać, że od 7 października jest zarządzane przez depozytariusza, którym jest to ING Bank Śląski, bo Inventum TFI zostało pozbawione przez KNF licencji na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. I widać pierwsze efekty nowych porządków. W samym listopadzie wartość jednostki tego funduszu stopniała o 0,4 proc., podczas gdy wszystkie inne fundusze zanotowały wzrosty. Wyróżniającą się w skali roku stopę zwrotu pokazał też fundusz zamknięty subGO Obligacje 1 – 7,1 proc. W pozostałych przypadkach mieściły się między 2 proc. a 5 proc. 

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych

fundusz

1M

3M

6M

12M

24M

36M

od początku

roku

subGO Obligacje 1

1,1%

2,0%

4,0%

7,6%

17,1%

28,4%

7,1%

BPH Obligacji Korporacyjnych

0,5%

1,1%

2,2%

-

-

-

-

Millennium Obligacji Korporacyjnych

0,5%

0,6%

1,5%

4,5%

10,2%

-

4,2%

Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych

0,5%

1,1%

-

-

-

-

-

Agio Kapitał PLUS FIO

0,5%

1,3%

2,1%

3,8%

9,5%

-

3,5%

Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria A

0,5%

1,0%

2,1%

3,7%

9,3%

-

3,4%

BPS Obligacji Korporacyjnych

0,5%

1,1%

2,5%

5,2%

-

-

4,7%

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

0,5%

0,3%

1,1%

3,9%

9,8%

19,5%

3,4%

Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

0,5%

0,8%

1,9%

4,3%

9,3%

-

4,2%

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

0,4%

0,8%

2,0%

4,4%

9,8%

22,0%

4,2%

Agio Kapitał

0,4%

1,1%

2,3%

5,0%

11,7%

19,7%

4,5%

KBC Gamma

0,4%

1,9%

3,1%

5,2%

8,7%

15,3%

4,9%

Allianz Obligacji Plus

0,3%

0,8%

-

-

-

-

-

Aviva Investors Papierów Nieskarbowych

0,3%

1,0%

2,3%

5,4%

12,3%

23,8%

4,9%

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria A

0,3%

0,6%

bd

4,8%

-

-

4,4%

UniWIBID Plus

0,3%

0,9%

1,8%

3,5%

8,8%

4,7%

3,1%

UniLokata

0,2%

0,8%

1,6%

3,1%

7,4%

-

2,9%

KBC Obligacji Korporacyjnych

0,2%

-

-

-

-

-

-

Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych**

0,0%

-2,3%

-1,4%

-25,2%

-19,9%

-14,3%

-20,8%

Inventum Premium SFIO*

-0,4%

-1,4%

5,0%

18,7%

11,2%

-11,5%

17,1%

ŚREDNIA

0,3%

0,6%

2,0%

3,2%

7,6%

12,5%

3,0%

ŚREDNIA bez likwidowanego funduszu Copernicusa

0,4%

0,9%

2,4%

5,5%

10,4%

15,2%

5,1%

*od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza; **w likwidacji.

Źródło: Analizy Online.

Sam listopad dla uczestników funduszy obligacji korporacyjnych był całkiem udany. Wartość certyfikatów inwestycyjnych i jednostek uczestnictwa większości funduszy wzrósł o 0,3-0,5 proc., przy średniej na poziomie 0,3 proc. (0,4 proc. licząc bez likwidowanego funduszu Copernicusa). Dla porównania, fundusze papierów skarbowych zamknęły ostatni miesiąc na 0,6-proc. plusie.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze