poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

4 mld zł po raz pierwszy

ben | 20 października 2017
Na koniec września wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 17,846 mld zł. Jednocześnie po raz pierwszy zdarzyło się, że aktywa pojedynczego funduszu z tej kategorii przekroczyły 4 mld zł.

Od początku roku aktywa netto funduszy inwestujących w papiery dłużne firm wzrosły o 3,24 mld zł (22,2 proc.), co oznacza, że średnio w skali miesiąca przyrastały o 360 mln zł. Można być więc niemal pewnym, że na koniec października przekroczony zostanie poziom 18 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_wrzesień 2017

Największy fundusz polskich obligacji korporacyjnych, Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, po wrześniowym wzroście o ponad 131 mln zł, przekroczył próg 4 mld zł aktywów netto. Razem z Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych, który na koniec września urósł do 2,8 mld zł, zarządzające nimi BZ WBK TFI kontroluje więc ponad 37 proc. wszystkich aktywów ulokowanych w funduszach należących do tej kategorii. Tylko w tym roku aktywa tych dwóch funduszy zwiększyły się łącznie o 1,74 mld zł, czyli zgarnęły ponad połowę całego tegorocznego wzrostu aktywów w tej grupie funduszy.

Strumień pieniędzy płynący do funduszy obligacji korporacyjnych nigdy nie rozkładał się równo i zawsze było tak, że tak naprawdę tylko kilka funduszy na tym korzystało. Poza wspomnianą dwójką ze stajni BZ WBK TFI, w tym roku spory przyrost aktywów zanotowały Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (721,6 mln zł, wzrost o 50,2 proc.), Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (640,3 mln zł, 26 proc.) i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (290 mln zł, 32,7 proc.). Z pozostałych funduszy tylko jeden, Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych, zanotował wzrost wartości aktywów netto przekraczający 50 mln zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_wrzesień 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje