środa, 23 maja 2018

Newsroom

Deloitte: nowa ustawa utrudni życie emitentom obligacji korporacyjnych

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 28 kwietnia 2015
W opinii radców prawnych z kancelarii Deloitte Legal nowa ustawa o obligacjach, która wchodzi 1 lipca tego roku, może stwarzać przedsiębiorstwom dodatkowe problemy.

Utrudnieniem dla emitentów obligacji korporacyjnych ma być – jak wskazano podczas zaprezentowanej we wtorek opinii – przede wszystkim wprowadzenie zgromadzenia obligatariuszy. Wprawdzie jego istnienie będzie fakultatywne, ale te spółki, które zdecydują się na jego powołanie w warunkach emisji muszą się liczyć choćby z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, nawet wówczas gdy zgromadzenie nie będzie zwoływane z inicjatywy emitenta.

- Trudno powiedzieć czy zgromadzenie obligatariuszy stanie się instytucją stosowaną często w praktyce przez emitentów, skoro niektóre z dotyczących go zapisów budzą dosyć znaczące wątpliwości prawne – powiedziała Agata Jankowska-Galińska, radca prawny, managing associate w Kancelarii Deloitte Legal.

Dla inwestorów instytucja zgromadzenia obligatariuszy może być jednak rozwiązaniem korzystnym, ponieważ zyskają oni między innymi możliwość zmiany warunków emisji. Ponadto obligatariusze będą mogli liczyć na lepszą ochronę swoich praw, co – jak wskazano – może dodatkowo zachęcać do obejmowania emisji.

O ile w przypadku przedsiębiorstw nowa ustawa może ograniczać elastyczność emisji, to dla banków ma szanse okazać się pozytywną zmianą. Oprócz dotychczasowych obligacji podporządkowanych, z których wpływy mogą być zaliczane do kapitału Tier II, zyskają one możliwość plasowania obligacji wieczystych (bez określonej daty wykupu), które wzmocnią kapitał wyższego poziomu (Tier I).

Z opinii przedstawionej przez kancelarię Deloitte Legal wynika, że beneficjentem nowej ustawy o obligacjach zostaną jednostki samorządu terytorialnego i spółki komunalne. Ma to być dla nich przełom skutkujący wzrostem popularności obligacji przychodowych. Także z tego powodu, że emitentami będą mogły zostać spółki powoływane przez kilka sąsiadujących ze sobą jednostek samorządu terytorialnego po to, aby finansować wspólne inwestycje.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje