wtorek, 31 stycznia 2023

Newsroom

Mera zdywersyfikuje przychody

ems | 05 czerwca 2012
Na najbliższym WZA spółka zajmująca się produkcją schodów drewnianych planuje zmiany w statucie, które umożliwią jej hurtowy i detaliczny handel paliwem.

   W spółce nie udało sie nam uzyskać komentarza do tej sprawy. WZA Mery zostało zwołane na 27 czerwca, a proponowane zmiany mają także dotyczyć możliwości sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych sklepach oraz sprzedaż poza siecią sklepową. Zapisy brzmią tak, jakby Mera przygotowywała się do otwarcia własnej stacji benzynowej.

   Pozostałe propozycje zmiany statutu są bardziej zrozumiałe. Ponieważ do dnia wykupu nikt nie skorzystał z prawa zamiany obligacji serii D na akcje spółki, czas na podniesienie kapitału zakładowego został wydłużony o dwa lata, to 30 kwietnia 2014 r. 

   Na Catalyst notowane są nadal dwie serie obligacji Mery o wartości 3,3 mln zł i oprocentowaniu przewyższającym WIBOR3M o 8 pkt proc.

Więcej wiadomości o Mera S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst