środa, 12 maja 2021

Newsroom

AB uplasowało obligacje warte 69,2 mln zł

msd | 10 listopada 2020
Dystrybutor sprzętu IT oraz elektroniki użytkowej zamknął książkę popytu na niespełna trzyletnie obligacje, które zostaną zasymilowane z istniejącą serią ABE1023.

Warte 69,2 mln zł papiery, która zostaną wyemitowane 25 listopada, powiększą istniejące obligacje ABE1023 do 80 mln zł.

Zamiar asymiliacji nowego długu wymusił na spółce pozostanie przy 2,5 pkt proc. marży, lecz jej efektywna wysokość będzie o 0,3 pkt proc. niższa. Papiery zostaną bowiem uplasowane po cenie emisyjnej równej 100,85 proc. nominału (plus narosłe odsetki), który wynosi 10 tys. zł dla każdej obligacji. 

W lipcu AB spłaciło obligacje o wartości 70 mln zł. Na Catalyst znajdują się więc obecnie dwie serie papierów dystrybutora – ABE0622 i ABE1023. Tymi ostatnimi jeszcze nigdy nie handlowano, choć znajdują się one w obrocie od połowy lutego 2019 r.

Więcej wiadomości o AB S.A.

 • Wysokie zyski grupy AB i wciąż niezły bilans

  03 marca 2021
  Dystrybutor IT zanotował 52,9 mln zł zysku netto w zakończonym 31 grudnia II kwartale roku obrotowego 2020/21. Rosnące przychody i należności przełożyły się jednak na 92,4 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych i wzrost długu netto. Historycznie grupa AB nadal wykazywała jednak relatywnie niskie zadłużenie i rekordowo wysoką płynność szybką.
  czytaj więcej
 • Listopadowa emisja AB trafiła do obrotu na Catalyst

  05 stycznia 2021
  Warte 69,2 mln zł obligacje notowane będą na razie pod nazwą ABF1023, ale docelowo powinny zostać zasymilowaną ze starszą serią ABE1023 o wartości 10,8 mln zł.
  czytaj więcej
 • Grupa AB wciąż korzysta na pandemii

  25 listopada 2020
  Obroty i zyski dystrybutora IT oraz elektroniki użytkowej rosną w dwucyfrowym tempie. Ostatni kwartał, w którym AB spłaciło obligacje i sezonowo zwiększyło stan zapasów oraz należności, przyniósł jednak spadek salda wolnej gotówki o ponad połowę.
  czytaj więcej
 • AB planuje emisję obligacji

  21 października 2020
  Dystrybutor sprzętu IT i elektroniki rozpoczął pracę nad uplasowaniem trzyletnich niezabezpieczonych papierów, które byłyby oprocentowane na WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje