czwartek, 25 lutego 2021

Newsroom

AB uplasowało obligacje warte 69,2 mln zł

msd | 10 listopada 2020
Dystrybutor sprzętu IT oraz elektroniki użytkowej zamknął książkę popytu na niespełna trzyletnie obligacje, które zostaną zasymilowane z istniejącą serią ABE1023.

Warte 69,2 mln zł papiery, która zostaną wyemitowane 25 listopada, powiększą istniejące obligacje ABE1023 do 80 mln zł.

Zamiar asymiliacji nowego długu wymusił na spółce pozostanie przy 2,5 pkt proc. marży, lecz jej efektywna wysokość będzie o 0,3 pkt proc. niższa. Papiery zostaną bowiem uplasowane po cenie emisyjnej równej 100,85 proc. nominału (plus narosłe odsetki), który wynosi 10 tys. zł dla każdej obligacji. 

W lipcu AB spłaciło obligacje o wartości 70 mln zł. Na Catalyst znajdują się więc obecnie dwie serie papierów dystrybutora – ABE0622 i ABE1023. Tymi ostatnimi jeszcze nigdy nie handlowano, choć znajdują się one w obrocie od połowy lutego 2019 r.

Więcej wiadomości o AB S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje