sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Administrator zastawu zabezpieczającego obligacje Bikershopu rezygnuje

msd | 07 listopada 2017
Powodem rezygnacji administratora zastawu ma być nieopłacenie jego usług przez Bikershop Finanse, emitenta wartych łącznie 8,6 mln zł obligacji serii A i B.

Informację o rezygnacji administratora przekazano obligatariuszom podczas poniedziałkowego spotkania, drugiego już, zorganizowanego przez Polski Dom Maklerski, oferującego papiery Bikershopu. W zasadzie informację tę przekazała nie tyle spółka Holding Uzdrowisk Polskich, będąca trzecim już administratorem zastawu na przestrzeni kilkunastu miesięcy, co jej pełnomocnik, który pojawił się na spotkaniu. Ponownie nie było na nim natomiast żadnych przedstawicieli samego Bikershopu.

Niedawno pisaliśmy o otrzymanym przez przynajmniej jednego z obligatariuszy pisma od administratora w sprawie wydania przedmiotu zastawu, co trudno było jednak zweryfikować u innych inwestorów, czy w PDM. Na poniedziałkowym spotkaniu osoba reprezentująca administratora przyznać miała natomiast, że ten nie podejmował dotychczas działań, ponieważ nie dostał potwierdzenia danych obligatariuszy. Pod naciskiem obecnych na spotkaniu inwestorów dojść miało też do wyjawienia lokalizacji przedmiotu zastawu (chodzi o sprzęt sportowy), z czym do tej pory był problem. Obligatariuszy poinformowano, iż wart około 8 mln zł towar znajduje się w prywatnym domu w Wieliczce.

Podczas poniedziałkowego spotkania, jak poinformował nas jeden z obligatariuszy, PDM zobowiązać się miał do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Wcześniej na podobny krok zdecydował się przynajmniej jeden z inwestorów, a kolejni także byli zainteresowani podjęciem podobnych kroków.

W listopadzie ubiegłego roku Bikershop w ramach publicznej oferty uplasował 12-miesięczne papiery serii A o wartości 5 mln zł. Natomiast w tegorocznej, także publicznej, lutowo-marcowej emisji spółka pozyskała 3,6 mln zł, tym razem na dwa lata. Problemy z obsługą zadłużenia ujawniły się pod koniec sierpnia tego roku, gdy nie wypłacono odsetek od papierów serii A. Ostatecznie kupon trafił do obligatariuszy z opóźnieniem, ale część inwestorów zdążyła wezwać spółkę do przedterminowego wykupu długu z powodu naruszenia warunków emisji. Żądania obligatariuszy nie zostały spełnione do dziś. Cała warta 5 mln zł emisja papierów serii A wygasa 27 listopada. Prawdopodobnie kilka dni później wymagalna stanie się też seria B, jeśli spółka nie opublikuje raportu kwartalnego, na co ma dwa miesiące od zamknięcia kwartału. 

Więcej wiadomości o Bikershop Finanse S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium