niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

AHP ma kolejną zgodę na naruszenie warunków emisji obligacji

msd | 11 stycznia 2018
Właściciele papierów dłużnych American Heart of Poland zrzekli się prawa żądania zwołania zgromadzenia obligatariuszy i wcześniejszego wykupu, jeśli spółka naruszy niektóre z kowenantów.

Zgoda na naruszenie WEO dotyczy wskaźnika pokrycia odsetek, wskaźnika dźwigni finansowej oraz wskaźnika przepływów pieniężnych. Ponadto, objętą nią także punkt mówiący o wejściu w życie jakichkolwiek zmian przepisów prawa, innych regulacji lub cennika zabiegów medycznych, na skutek których EBITDA grupy obniżyć się może o 25 proc. w stosunku do bazowych oczekiwań.

Warunki emisji przewidywały dotychczas, że na koniec grudnia wskaźnik pokrycia odsetek powinien znaleźć się poniżej 5,1x (EBITDA do opłat finansowych netto), a wskaźnik dźwigni finansowej miał być nie wyższy niż 3,3x (dług netto do EBITDA). Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych, podobnie jak w pozostałych okresach, powinien zaś pozostać nie niższy niż 1,0x (przepływy pieniężne do obsługi długu).

Za zmianą warunków emisji głosowali obligatariusze posiadający 88,57 proc. nominalnej wartości papierów serii I, dla których było to już kolejne zgromadzenie, przynajmniej czwarte.

Warte 113,92 mln zł obligacje AHP0622 notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. I choć do handlu obligacjami korporacyjnymi na nim dochodzi rzadko lub wcale, to w ostatniej transakcji, sprzed trzech miesięcy, dług AHP wyceniano na 92 proc. nominału.

Więcej wiadomości o American Heart of Poland S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • Obroty obligacjami korporacyjnymi na Catalyst wzrosły o 10,2 proc. w 2017 r.

  10 stycznia 2018
  Sesyjne obroty papierami dłużnymi firm wyniosły 1,44 mld zł w ubiegłym roku wobec 1,3 mld zł rok wcześniej. Prawie 45 proc. z nich to handel obligacjami pochodzącymi z publicznych ofert przeprowadzonych na podstawie prospektu kierowanych do inwestorów indywidualnych.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst zwiększyli sprzedaż o 24,2 proc. r/r

  10 stycznia 2018
  Notowane na obligacyjnej giełdzie spółki zakontraktowały 27,8 tys. mieszkań w 2017 r. wobec 22,4 tys. rok wcześniej. Rynek jest już mocno rozgrzany i nie brak argumentów za możliwością jego spowolnienia. Szczęśliwie, obserwowane wzrosty mają zdrowsze podstawy, a deweloperzy wydają się być lepiej przygotowani na dekoniunkturę niż dekadę temu.
  czytaj więcej

Emisje