niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

AHP ma kolejną zgodę na naruszenie warunków emisji obligacji

msd | 11 stycznia 2018
Właściciele papierów dłużnych American Heart of Poland zrzekli się prawa żądania zwołania zgromadzenia obligatariuszy i wcześniejszego wykupu, jeśli spółka naruszy niektóre z kowenantów.

Zgoda na naruszenie WEO dotyczy wskaźnika pokrycia odsetek, wskaźnika dźwigni finansowej oraz wskaźnika przepływów pieniężnych. Ponadto, objętą nią także punkt mówiący o wejściu w życie jakichkolwiek zmian przepisów prawa, innych regulacji lub cennika zabiegów medycznych, na skutek których EBITDA grupy obniżyć się może o 25 proc. w stosunku do bazowych oczekiwań.

Warunki emisji przewidywały dotychczas, że na koniec grudnia wskaźnik pokrycia odsetek powinien znaleźć się poniżej 5,1x (EBITDA do opłat finansowych netto), a wskaźnik dźwigni finansowej miał być nie wyższy niż 3,3x (dług netto do EBITDA). Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych, podobnie jak w pozostałych okresach, powinien zaś pozostać nie niższy niż 1,0x (przepływy pieniężne do obsługi długu).

Za zmianą warunków emisji głosowali obligatariusze posiadający 88,57 proc. nominalnej wartości papierów serii I, dla których było to już kolejne zgromadzenie, przynajmniej czwarte.

Warte 113,92 mln zł obligacje AHP0622 notowane są wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot. I choć do handlu obligacjami korporacyjnymi na nim dochodzi rzadko lub wcale, to w ostatniej transakcji, sprzed trzech miesięcy, dług AHP wyceniano na 92 proc. nominału.

Więcej wiadomości o American Heart of Poland S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje