sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Aiqlabs zebrał 855 tys. zł z oferty obligacji do 10,5 mln zł

msd | 07 stycznia 2020
Żeby oferta mogła w ogóle dojść do skutku firma pożyczkowa zdecydowała się na obniżenie progu emisji z 2,5 mln zł do 0,5 mln zł.

Wyemitowane przez Aiqlabs papiery oprocentowane są na stałe 7,5 proc. w skali roku przy 18-miesięcznym okresie spłaty. Zabezpieczeniem długu ma być weksel in blanco oraz oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc co do zapłaty weksla.

Warta do 10,5 mln zł oferta obligacji Aiqlabs prowadzona była w trybie publicznym na podstawie memorandum informacyjnego. Spółka kierowała ją więc do szerokiego grona inwestorów. Pierwotnie zapisy przyjmowano do 30 grudnia. Tego dnia zdecydowano jednak o obniżeniu progu emisji, co wymagało wydłużenia terminu subskrypcji o kolejne dwa dni robocze, do 2 stycznia.

Jak wcześniej informowano, wpływy z emisji obligacji Aiqlbas mają trafić na finansowanie bieżącej działalności oraz pokrycie kosztów oferty, które oszacowano na nie więcej niż 866 tys. zł, gdyby subskrypcją objęto wszystkie papiery.

Aiqlabs to firma pożyczkowa, szerzej znana pod marką SuperGrosz.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje