środa, 27 maja 2020

Newsroom

Aktywa funduszu Agio Kapitał spadły o 26,3 proc. m/m

msd | 15 lipca 2019
Fundusz, który stracił w czerwcu ponad 2,6 proc. z powodu problemów Kani, zalała fala umorzeń. Wartość jego aktywów netto spadła w czerwcu o 84,2 mln zł do 236,3 mln zł, wynika z danych Analiz Online.

Wprawdzie AgioFunds TFI wyjątkowo nie przekazało comiesięcznej informacji o wartości aktywów do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, ale dane te ujawniły w poniedziałek Analizy Online. Wynika z nich, że aktywa netto funduszu Agio Kapitał stopniały z 320,5 mln zł w maju do 236,3 mln zł na koniec czerwca. 

Ponad 26-proc. spadek wartości aktywów netto w ciągu miesiąca, to w przypadku funduszu obligacji korporacyjnych wciąż zdarzenie rzadko spotykane. 

Niekorzystny wynik zarządzania, mimo wysokiej – jak na funduszu korporacyjnego długu – straty, miał relatywnie nieduży wpływ na gwałtowny spadek aktywów netto Agio Kapitał. Za gros spadku odpowiadać musieli inwestorzy, którzy zaczęli masowo umarzać posiadane jednostki uczestnictwa. Powody ku temu wskazać można co najmniej dwa.

Na początku czerwca fundusz Agio Kapitał odpisał do zera obligacje Kani, w wyniku czego wycena jednostki uczestnictwa spadła w tydzień o 2,8 proc. (fundusz dokonuje wyceny j.u. co środę). W czerwcu zapowiedziano także zmianę w projekcie tzw. ustawy antylichwiarskiej. Tymczasem w ostatnim sprawozdaniu, sporządzonym na koniec 2018 r., fundusz Agio Kapitał wykazywał prawie 18 proc. aktywów w obligacjach Providenta i Everestu (druga ze spółek działa pod marą Bocian Pożyczki). 

Fundusz Agio Kapitał posiadał 88,77 proc. aktywów w obligacjach korporacyjnych na koniec czerwca, wynika z ostatniej dostępnej karty informacyjnej. Papiery skarbowe i płynność to kolejno 7,38 proc. oraz 3,87 proc. 

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje