sobota, 16 stycznia 2021

Newsroom

Aktywa funduszy firmowego długu nadal rosną, ale wolniej

ben | 16 października 2020
Na koniec września wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych nieznacznie przekroczyła 12,1 mld zł.

W zeszłym miesiącu WAN funduszy firmowego długu wzrosła o 52,3 mln zł (+0,43 proc.). Szacunkowe saldo wpłat i umorzeń wyniosło zaś ok. 36,5 mln zł, czyli mniej więcej pięciokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_wrzesień 2020

Na spadek zainteresowania funduszami niewątpliwie wpłynęły gwałtownie pogarszające się od połowy września statystyki związane z liczbą wykrywanych przypadków koronawirusa, zarówno w Polsce, jak i w części innych krajów europejskich. Potęgowało to obawy dotyczące zaostrzenia restrykcji sanitarnych, a być może wprowadzenia kolejnego lockdownu, przynajmniej częściowego. Obawy zresztą jak najbardziej słuszne, bo rząd – najwyraźniej zaskoczony jesiennym wzrostem liczby zakażeń, podobnie jak każdego roku drogowcy pierwszym śniegiem – wprowadził już szereg doraźnych restrykcji i planuje kolejne, które bez wątpienia odcisną piętno na sytuacji gospodarczej.

W zaistniałej sytuacji można być niemal pewnym, że październik zakończy się dla funduszy na minusie. Pytanie, jak duży będzie to minus.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_wrzesień 2020

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje