środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych powoli, ale rosną

ben | 14 lutego 2017
Aktywa największego funduszu polskich obligacji korporacyjnych po raz pierwszy przekroczyły 3 mld zł.

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, bo o nim mowa, zgromadził na koniec stycznia ponad 3,011 mld zł. Drugi w kolejności Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN także ustanowił rekordowy dla siebie wynik, przebijając po raz pierwszy poziom 2,5 mld zł (dokładnie na koniec stycznia było to 2,543 mld zł).

Wszystkie fundusze zaliczane do tej kategorii łącznie zarządzały na koniec ubiegłego miesiąca 14,74 mld zł, czyli o 0,9 proc. (127 mln zł) więcej w porównaniu z grudniem zeszłego roku. W tym tempie są więc szanse, że na koniec kwartału pęknie 15 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_styczeń 2017

Z 24 funduszy uwzględnionych w naszym zestawieniu dokładnie połowa odnotowała wzrost wartości aktywów netto. Największy przyrost zanotował Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, o 85,07 mln zł (3,5 proc.). Z kolei największy spadek aktywów dotknął Agio Kapitał – 87,34 mln zł (17,8 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_styczeń 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje