czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych powoli pną się do góry

ben | 13 marca 2018
W lutym miesięczny przyrost wartości aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych po raz pierwszy od grudnia 2016 roku nie przekroczył 100 mln zł.

Na koniec zeszłego miesiąca, po wzroście o 67,2 mln zł (0,4 proc.) wartość aktywów netto (WAN) funduszy inwestujących w dług emitowany przez firmy wyniosła blisko 18,68 mld zł. Był to 24 z kolei miesiąc zakończony wzrostem WAN w tej kategorii funduszy. W ciągu tych dwóch lat zwiększyły się o 5,83 mld zł, czyli o 45,4 proc.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_luty 2018

Na 25 funduszy wzrost WAN w lutym odnotowało 13, a wśród nich liderami były Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (62,5 mln zł, 2 proc.) i UniLokata (59,7 mln zł, 5,8 proc.). Natomiast największe spadki odnotowały UniWIBID Plus (-68,4 mln zł, -6,2 proc.) oraz GAMMA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (-16 mln zł, -19,2 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_luty 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje