środa, 20 czerwca 2018

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych przekroczyły 14 mld zł

ben | 13 października 2016
We wrześniu wartość aktywów netto funduszy polskich papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa wzrosła o 292,4 mln zł.

Przez dziewięć miesięcy 2016 roku aktywa netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosły w sumie o 1,2 mld zł (9,3 proc.) i na koniec września wyniosły dokładnie 14,12 mld zł. Największym beneficjentem wzrostu jest BZ WBK TFI. Dwa zarządzane przez nie fundusze, Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, łącznie zanotowały wzrost o 797,9 mln zł, czyli dwie trzecie tego, co zyskały wszystkie zaliczane do tej kategorii fundusze razem wzięte.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_wrzesień 2016

Kolejne 197,6 mln zł powędrowało do dwóch funduszy Union Investment TFI, z tym że UniLokata zanotowała spadek WAN o 141,8 mln zł, a UniWIBID Plus wzrost o 339,4 mln zł.

Mniej powodów do zadowolenia ma Open Finance TFI. Aktywa netto zaliczanych do omawianej kategorii Open Finance Pieniężny i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN od początku roku spadły łącznie o 197,6 mln zł. Co ciekawe, ten drugi fundusz notuje najwyższą stopę zwrotu od początku roku (4,6 proc.). Jak widać, niespecjalnie przekłada się to na zainteresowanie klientów.

Znaczący spadek aktywów netto od początku roku zanotował Superfund Płynnościowy. Stopniały o 111,86 mln zł, jednak w ujęciu procentowym jest to aż 38 proc. tego, co było na koniec grudnia 2015 r.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_wrzesień 2016

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje