czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych przekroczyły 16 mld zł

ben | 14 czerwca 2017
W maju wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o 3,4 proc., czyli o blisko 540 mln zł.

Tradycyjnie głównymi beneficjentami napływu świeżej gotówki było kilka funduszy. Prym wiódł Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, którego aktywa w maju wzrosły o 4,5 proc., czyli o ponad 150 mln zł. Zaraz za nim uplasowały się Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (103 mln zł, 6 proc.), Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (91,5 mln zł, 3,8 proc.) oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (88 mln zł, 3,2 proc.). Fundusz UniLokata, który notował systematyczny spadek aktywów od listopada ubiegłego roku, tym razem zanotował ich wzrost o 47,5 mln zł, czyli 4,8 proc., a jego aktywa ponownie przekraczają 1 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_maj 2017

W przypadku pozostałych funduszy zmiany wartości aktywów netto były raczej kosmetyczne. Nominalnie i procentowo największy spadek dotknął BPH FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych, który stopniał o 14,5 mln zł, czyli o 6,3 proc.

Ponieważ w maju średni wzrost wartości jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w przypadku funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniósł niecałe 0,3 proc., można szacować, że saldo wpłat i umorzeń w tym miesiącu wyniosło ok. 470 mln zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_maj 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje