wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych przekroczyły 17,5 mld zł

ben | 20 września 2017
W sierpniu wartość aktywów netto funduszy inwestujących w przeważającej części w papiery dłużne emitowane przez firmy wzrosła o 405,5 mln zł, czyli o 2,4 proc.

Od początku roku aktywa funduszy obligacji przedsiębiorstw powiększyły się o 2,93 mld zł, co oznacza wzrost o równo 20 proc.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_sierpień 2017

Największym beneficjentem tego stanu rzeczy od dłuższego czasu nieodmiennie pozostaje BZ WBK TFI, a dokładnie jego dwa subfundusze – Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Łącznie od początku roku powiększyły stan posiadania o przeszło 1,5 mld zł (185,2 mln zł tylko w sierpniu). Drugi z funduszy jest obecnie największym w swojej kategorii z aktywami ciut przekraczającymi 3,9 mld zł. Można być niemal pewnym, że na koniec września przebije 4 mld zł.

Generalnie sytuacja jest podobna do tej z poprzednich miesięcy, to znaczy najwięcej pieniędzy płynie do kilku największych funduszy. Poza dwoma wymienionymi, w sierpniu największy przyrost aktywów netto, o 72,7 mln zł, czyli 3,6 proc., zanotował Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (zarządza 2,08 mld zł). Kolejny był Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, który w ubiegłym miesiącu pozyskał 59,2 mln zł (wzrost o 2 proc.), co sprawiło, że jego aktywa urosły do 3,07 mld zł. Natomiast Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych zyskał w sierpniu 50,7 mln zł (+4,5 proc.), a jego aktywa na koniec miesiąca podliczono na niespełna 1,17 mld zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_sierpień 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje