czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych przekroczyły 18 mld zł

ben | 27 listopada 2017
Na koniec października, po wzroście m/m o 2,1 proc., czyli o blisko 373 mln zł, wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych zamknęła się kwotą 18,22 mld zł.

Fundusze papierów dłużnych firm puchną jak na drożdżach. W ciągu 12 miesięcy przyrosły o 3,81 mld zł, czyli o ponad jedną czwartą (dokładnie 26,4 proc.). Nie oznacza to jednak, że wszystkim rośnie po równo. Dysproporcje są i to duże. Jak wielokrotnie pisaliśmy, beneficjentów wzmożonego zainteresowania tą klasą aktywów jest zaledwie kilku. Na 27 funduszy zaliczanych do tej kategorii, 13 zanotowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost aktywów netto, przy czym w przypadku tylko sześciu z nich wzrost przekroczył 100 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_październik 2017

Ręce zacierają pewnie szefowie BZ WBK TFI. Aktywa netto dwóch zarządzanych przez towarzystwo funduszy, Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, wzrosły przez 12 miesięcy o przeszło 2,12 mld zł, osiągając wspólnie zawrotną kwotę 7,063 mld zł.

Dużo kapitału pozyskał też Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Jego aktywa po wzroście w ciągu roku o 28,6 proc. (876,5 mln zł), osiągnęły na koniec października wartość 3,16 mld zł. Podobne pieniądze powiększyły też konto Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (813,7 mln zł), z tym że w jego przypadku oznacza to wzrost o 53,9 proc. w ciągu 12 miesięcy.

Spośród tych, którzy pomniejszyli stan posiadania, najbardziej na uwagę zasługuje chyba Union Investment TFI, lider pod względem wzrostu aktywów funduszy obligacji korporacyjnych z lat 2015-2016. Ostatnie 12 miesięcy przyniosły dwóm zarządzanym przez nie funduszom, UniLokata i UniWIBID Plus, spadek aktywów netto łącznie o 293,9 mln zł (11,6 proc.), do 2,23 mld zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_październik 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych prawie bez zmian

  17 kwietnia 2019
  W marcu wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o niecałą 0,1 proc. Zatem już trzeci miesiąc z rzędu można szacować, że saldo wpłat i umorzeń z grubsza było w okolicach zera, bo średnia stopa zwrotu wypracowana przez nie w marcu to 0,14 proc.
  czytaj więcej
 • Dobra passa funduszy obligacji korporacyjnych trwa

  03 kwietnia 2019
  W marcu niemal wszystkie fundusze polskich obligacji korporacyjnych, poza trzema zarządzanymi przez Opera TFI, odnotowały zyski.
  czytaj więcej
 • Rosną zyski funduszy obligacji korporacyjnych

  08 listopada 2017
  W październiku średnia stopa zwrotu funduszy inwestycyjnych papierów dłużnych firm wyniosła 0,16 proc. Była nieco niższa niż w poprzednich miesiącach, ale to głównie zasługa jednego funduszu.
  czytaj więcej
 • 4 mld zł po raz pierwszy

  20 października 2017
  Na koniec września wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 17,846 mld zł. Jednocześnie po raz pierwszy zdarzyło się, że aktywa pojedynczego funduszu z tej kategorii przekroczyły 4 mld zł.
  czytaj więcej

Emisje