wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych przekroczyły 18 mld zł

ben | 27 listopada 2017
Na koniec października, po wzroście m/m o 2,1 proc., czyli o blisko 373 mln zł, wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych zamknęła się kwotą 18,22 mld zł.

Fundusze papierów dłużnych firm puchną jak na drożdżach. W ciągu 12 miesięcy przyrosły o 3,81 mld zł, czyli o ponad jedną czwartą (dokładnie 26,4 proc.). Nie oznacza to jednak, że wszystkim rośnie po równo. Dysproporcje są i to duże. Jak wielokrotnie pisaliśmy, beneficjentów wzmożonego zainteresowania tą klasą aktywów jest zaledwie kilku. Na 27 funduszy zaliczanych do tej kategorii, 13 zanotowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost aktywów netto, przy czym w przypadku tylko sześciu z nich wzrost przekroczył 100 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_październik 2017

Ręce zacierają pewnie szefowie BZ WBK TFI. Aktywa netto dwóch zarządzanych przez towarzystwo funduszy, Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, wzrosły przez 12 miesięcy o przeszło 2,12 mld zł, osiągając wspólnie zawrotną kwotę 7,063 mld zł.

Dużo kapitału pozyskał też Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN. Jego aktywa po wzroście w ciągu roku o 28,6 proc. (876,5 mln zł), osiągnęły na koniec października wartość 3,16 mld zł. Podobne pieniądze powiększyły też konto Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (813,7 mln zł), z tym że w jego przypadku oznacza to wzrost o 53,9 proc. w ciągu 12 miesięcy.

Spośród tych, którzy pomniejszyli stan posiadania, najbardziej na uwagę zasługuje chyba Union Investment TFI, lider pod względem wzrostu aktywów funduszy obligacji korporacyjnych z lat 2015-2016. Ostatnie 12 miesięcy przyniosły dwóm zarządzanym przez nie funduszom, UniLokata i UniWIBID Plus, spadek aktywów netto łącznie o 293,9 mln zł (11,6 proc.), do 2,23 mld zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_październik 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje