czwartek, 20 lutego 2020

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych przestały spadać

ben | 20 lutego 2019
W styczniu, po raz pierwszy od lutego 2018 roku, wartość aktywów netto funduszy klasyfikowanych jako polskich obligacji korporacyjnych były wyższe niż miesiąc wcześniej. Symbolicznie.

Na wstępie należy zaznaczyć, że od początku roku serwis Analizy Online, którego klasyfikację funduszy stosujemy, dokonał kilku zmian. Z grona funduszy polskich obligacji korporacyjnych wypadły Eques Obligacji oraz Open Finance Pieniężny. Na koniec grudnia 2018 roku suma ich aktywów netto wynosiła jednak 21,2 mln zł, zatem ich wpływ na zmianę łącznej wartości aktywów netto (WAN) funduszy należących do omawianej kategorii był minimalny. O wiele bardziej istotną zmianą było natomiast zaklasyfikowanie do niej pięciu innych funduszy, które dotychczas były przypisane do innych kategorii. Chodzi o Quercus Ochrony Kapitału, Opera Tutus-plus, Novo Konserwatywny Oszczędnościowy, Investor Obligacji Korporacyjnych i Aviva Investors Dochodowy. Zmiana o tyle istotna, bo na koniec stycznia br. suma ich aktywów netto przekraczała 1,56 mld zł.

Zatem, licząc z pięcioma nowymi funduszami, łączna WAN funduszy polskich obligacji korporacyjnych na koniec stycznia br. wyniosła 16,14 mld zł, a licząc bez nich było to 14,57 mld zł, wobec 14,56 mld zł na koniec grudnia ub.r. Licząc bez nowe piątki, WAN miesiąc do miesiąca wzrosły więc o 0,1 proc. Wzrost mikroskopijny, ale to pierwsza tego typu sytuacja od lutego 2018 roku. Należy jednak szacować, że saldo wpłat i umorzeń do funduszy polskich obligacji korporacyjnych było ujemne, bo trzeba pamiętać, że w styczniu ich średnia stopa zwrotu wyniosła stosunkowo wysokie 0,5 proc.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_styczeń 2019

Największy wzrost WAN w styczniu zanotowały fundusze Union Investment TFI – UniOszczędnościowy o 107,4 mln zł (+7,1 proc.) i UniProfit Plus o 52,2 mln zł (+4,6 proc.). Z kolei Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych, Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN i Santander Obligacji Korporacyjnych zanotowały spadki WAN w zakresie 30-40 mln zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_styczeń 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje