środa, 27 maja 2020

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych spadły o jedną trzecią

ben | 16 kwietnia 2020
W marcu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych stopniała o 5,89 mld zł, co oznacza spadek o 33,3 proc. m/m. Ponad 90 proc. tej kwoty to efekt zleceń umorzeń złożonych przez klientów.

Na koniec marca WAN funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wyniosła ponad 11,8 mld zł, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej było to niemal 17,7 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_marzec 2020

W ostatnim miesiącu WAN obniżyła się w przypadku 22 funduszy (na 24), w tym 13 zanotowało spadek przekraczający 10 proc. Rekordzistami pod tym względem są fundusze zarządzane przez Santander TFI – Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-2,42 mld zł, -52,4 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (-1,36 mld zł, -45,9 proc.).

Zmiana wartości aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_marzec 2020

Szacunkowe saldo wpłat i umorzeń do funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosło w marcu rekordowe -5,44 mld zł. Choć statuty funduszy przewidują możliwość czasowego zawieszenia realizacji zleceń odkupu jednostek jeśli ich łączna wartość w ciągu dwóch tygodni przekroczy 10 proc. WAN, jak dotąd na ten krok zdecydowało się tylko Agio Funds TFI w przypadku funduszu Agio Kapitał.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje