sobota, 19 września 2020

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych spadły o jedną trzecią

ben | 16 kwietnia 2020
W marcu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych stopniała o 5,89 mld zł, co oznacza spadek o 33,3 proc. m/m. Ponad 90 proc. tej kwoty to efekt zleceń umorzeń złożonych przez klientów.

Na koniec marca WAN funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wyniosła ponad 11,8 mld zł, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej było to niemal 17,7 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_marzec 2020

W ostatnim miesiącu WAN obniżyła się w przypadku 22 funduszy (na 24), w tym 13 zanotowało spadek przekraczający 10 proc. Rekordzistami pod tym względem są fundusze zarządzane przez Santander TFI – Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (-2,42 mld zł, -52,4 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (-1,36 mld zł, -45,9 proc.).

Zmiana wartości aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_marzec 2020

Szacunkowe saldo wpłat i umorzeń do funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosło w marcu rekordowe -5,44 mld zł. Choć statuty funduszy przewidują możliwość czasowego zawieszenia realizacji zleceń odkupu jednostek jeśli ich łączna wartość w ciągu dwóch tygodni przekroczy 10 proc. WAN, jak dotąd na ten krok zdecydowało się tylko Agio Funds TFI w przypadku funduszu Agio Kapitał.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje