czwartek, 22 sierpnia 2019

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych w pół roku stopniały o ponad 1,3 mld zł

ben | 17 września 2018
Wartość aktywów netto funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych na koniec sierpnia wyniosła 17,13 mld zł, podczas gdy jeszcze w lutym tego roku było to niemal 18,7 mld zł.

W samym sierpniu WAN zmniejszyła się o 271,15 mln zł (-1,6 proc.), natomiast od końca lutego, czyli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, spadek wyniósł blisko 1,35 mld zł (-7,2 proc.). W tej kwocie nie zawiera się Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ, który w związku ze stanowiskiem KNF zaprzestał publikowania informacji o aktywach (na koniec czerwca br. wynosiły prawie 197 mln zł).

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_sierpień 2018

Od końca lutego największy spadek WAN (-549,22 mln zł, -12,3 proc.) zanotował fundusz obligacji korporacyjnych Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Drugi z zarządzanych przez Santander TFI (do niedawna BZ WBK TFI) fundusz z tej kategorii, Santander Obligacji Korporacyjnych, zmalał o 342,89 mln zł (10,5 proc.), co łącznie daje ponad 892 mln zł.

Poza tą dwójką, spadek aktywów o ponad 100 mln zł w pół roku spotkał też Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (-440,56 mln zł, -19,5 proc.), Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (-375,05 mln zł, -11,1 proc.) i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (-173,24 mln zł, -14,9 proc.).

Jednak nie wszystkie fundusze w tym czasie zanotowały spadek WAN. Aktywa zarządzanego przez Union Investment TFI funduszy UniLokata i UniWIBID Plus wzrosły odpowiednio o 425,39 mln zł (+38,9 proc.) i 41,72 mln zł (4,1 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_sierpień 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje