czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych wzrosły w 2017 r. o ponad jedną czwartą

ben | 15 stycznia 2018
Wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich papierów dłużnych emitowanych przez firmy wyniosła na koniec grudnia ub.r. niemal 18,5 mld zł. Oznacza to 26,6-proc. wzrost w skali roku.

Aktywa tej kategorii funduszy przyrosły w ubiegłym roku o 3,89 mld zł. W całym zeszłym roku nie było miesiąca, w którym aktywa tej kategorii funduszy uległyby obniżeniu. Aktywa przyrastały średnio po 323,9 mln zł miesięcznie. Najlepszym pod tym względem miesiącem był maj (538,66 mln zł), a najsłabszym styczeń (127,41 mln zł).

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_grudzień 2017

Na 27 funduszy aktywa przekraczające 1 mld zł miało siedem funduszy. W gronie „miliarderów” znalazły się Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (4,34 mld zł), Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (3,27 mld zł), Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (3,05 mld zł), Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (2,24 mld zł), UniWIBID Plus (1,13 mld zł), Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (1,14 mld zł) i UniLokata (1,07 mld zł). Aktywa żadnego z pozostałych 20 funduszy nie przekraczały na koniec roku 400 mln zł.

Największy wzrost aktywów zanotowały Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych i Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych. Pierwszy o 1,37 mld zł (46,5 proc.), a drugi o 920 mln zł (43,2 proc.), czyli łącznie zarządzające nimi BZ WBK TFI „wzbogaciło się” o 2,3 mld zł, co oznacza, że trafiło do niego blisko sześć na 10 złotówek, które inwestorzy ulokowali w funduszach polskich obligacji korporacyjnych w zeszłym roku. BZ WBK TFI tym samym ma już niemal 40-proc. udział w tym segmencie funduszowego rynku.

Natomiast największy odpływ kapitału zanotował UniWIBID Plus, którego aktywa skurczyły się na przestrzeni roku o 195,9 mln zł (-14,8 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_grudzień 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje