sobota, 23 marca 2019

Newsroom

Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych zmalały pierwszy raz od dwóch lat

ben | 18 kwietnia 2018
W marcu aktywa netto funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych stopniały o 169 mln zł. Ostatni taki przypadek miał miejsce w lutym 2016 roku.

Przez równe dwa lata wartość aktywów netto (WAN) funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych wrosła o 5,83 mld zł, co daje ponad 240 mln zł na miesiąc. Ubiegły miesiąc pokazał jednak, że nic nie trwa wiecznie. Odpływ pieniędzy dotknął niemal wszystkie duże fundusze, które w ostatnich dwóch latach notowały największe przyrosty WAN.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_marzec 2018

W ujęciu wartościowym najbardziej skurczyła się zarządzana przez Union Investment TFI UniLokata, która względem końca lutego zanotowała spadek rzędu 49,35 mln zł (-4,5 proc.). Zmalały też m.in. Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (o 37,27 mln zł, -1,1 proc.), Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (o 36,28 mln zł, -3,1 proc.) czy UniWIBID Plus (o 25,03 mln zł, -2,4 proc.). Z dużych funduszy, takich z aktywami przekraczającymi 1 mld zł, stan posiadania zmniejszyły też Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych.

Na 25 funduszy z omawianej kategorii wzrost WAN zanotowało tylko sześć. Najwięcej zyskały Agio Kapitał (17,11 mln zł, +4 proc.) i Ipopema Obligacji Korporacyjnych (14,07 mln zł, +43,3 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_marzec 2018

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje