niedziela, 18 listopada 2018

Newsroom

Aktywa funduszy polskich obligacji korporacyjnych przekroczyły 15 mld zł

ben | 17 marca 2017
W lutym aktywa funduszy zaliczanych do tej kategorii wzrosły o blisko 357 mln zł, czyli 2,4 proc.

Nowy rekord (dokładnie 15,093 mld zł) jest zasługą w zasadzie kilku największych funduszy, które systematycznie notują też największe wzrosty aktywów netto. W lutym, podobnie jak w poprzednich miesiącach, liderem pod tym względem był Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, który powiększył stan posiadania o 135,8 mln zł (4,5 proc.), do niemal 3,15 mld zł. Drugi w zestawieniu był Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, rosnąc o 100,3 mln zł (3,9 proc.), do 2,64 mld zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_luty 2017

Wzrosty przekraczające 50 mln zł zanotowały jeszcze Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (88,4 mln zł, 4,1 proc.), Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych (77,7 mln zł, 5,3 proc.) i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (50 mln zł, 5,4 proc.).

Nie wszystkim jednak udało się w ubiegłym miesiącu urosnąć. Dokładnie jedna trzecia funduszy (osiem z 24) zanotowała spadek wartości aktywów netto. Najdotkliwiej odczuł to Agio Kapitał, którego aktywa po spadku o 57,9 mln zł, czyli 14,4 proc., obniżyły się do 344,1 mln zł. Znaczący ubytek dotknął też Superfund Płynnościowy, który zmniejszył się o 29,1 mln zł, czyli o niemal jedną czwartą (23,3 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_luty 2017

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje