piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Aktywa netto funduszy obligacji korporacyjnych (kwiecień 2021)

ben | 17 maja 2021
Na koniec kwietnia wartość aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 14 mld zł.

W ubiegłym miesiącu WAN funduszy obligacji korporacyjnych spadła o 296,03 mln zł, czyli o 1,38 proc. Z tej kwoty ponad 40 mln zł to efekt przejęcia Gamma Obligacji Korporacyjnych przez PKO Obligacji Długoterminowych. Szacunkowe saldo wpłat i umorzeń po wyeliminowaniu wpływu tej operacji wyniosło natomiast ok. -173 mln zł.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_kwiecień 2021

Za spadek wartości aktywów w kwietniu odpowiadały głównie Noble Fund Private Debt FIZAN (-142,69 mln zł, -5,06 proc.) i Quercus Ochrony Kapitału (-98,06 mln zł, -8,32 proc.). Na drugim biegunie znalazły się Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu (+52,97 mln zł, +8,55 proc.) i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych(+40,43 mln zł, +1,67 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_kwiecień 2021

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje